Tarieven

Wij zijn transparant in alles wat we doen, dus ook in onze tarieven. Onderstaand geven wij u graag toelichting op welke factoren van invloed zijn op die tarieven. Waarschijnlijk ziet u alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren. En niet alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk. Bij ons op het bedrijf vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats, vanaf de aanname van de telefoon. En al het werk moet vervolgens op de juiste wijze correct worden ingepland, overlegd en worden gefactureerd. Daarnaast kunt u ons altijd telefonisch bereiken, tijdens kantooruren voor vragen of advies.  

Om opdrachten of (plotselinge) storingen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, hebben onze monteurs een behoorlijk assortiment aan materiaal nodig in hun bus. Los van standaard autokosten, moeten de eerder genoemde materialen worden verzekerd, wat ook de nodige kosten met zich meebrengt. 

Projectvoorbereiding, magazijnvoorraad en facturatie
Natuurlijk zijn de tarieven (ook) gebaseerd op het rendabel houden van ARK, zodat wij u nog jarenlang van dienst kunnen zijn en onze medewerkers voor lange tijd zekerheid kunnen geven over hun baan.   

Deskundigheid, specialisme en opleidingen
De medewerkers van ARK zijn in het bezit van de vereiste vakdiploma’s en certificaten, die waarborgen dat u bij ons de hoogste kwaliteit krijgt en vakspecialisme. Voor de specialistische deelgebieden binnen de AV-techniek en ontruimingsinstallaties hebben onze medewerkers extra scholing gehad en deze afgerond met een certificaat of diploma. Jaarlijks worden medewerkers geschoold, om (hightech) oplossingen in continu veranderende omgevingen blijvend te kunnen toepassen. Voor deze specialistische werkzaamheden rekenen wij specifieke uurtarieven. 

Vragen?

Neem contact met ons op