Ontruimingalarmeringsystemen (OAI)

Een Ontruimings- en Alarmerings Installatie (OAI) is een kostbaar systeem waarvan je hoopt het nooit te gebruiken, maar dat feilloos moet werken wanneer het nodig is. Een OAI moet voldoen aan wettelijke normen die zijn opgesteld in de NEN-2575-A.

Inbouw- of opbouw-luidsprekers
Wij kunnen diverse mogelijkheden naar wens toepassen binnen dit OAI. De centrale apparatuur wordt continu bewaakt. Daaronder bevinden zich de (brandweer-)microfoon en alle signaalbronnen die de veiligheid betreffen zoals ontruimingsteksten of signaalgenerator. Ook is er permanente controle op de versterker(s), de reserveversterker, alle ingangen voor een ontruimingsactivering en zelfs de luidsprekerbekabeling. Bovendien beschikken de systemen over een gedetailleerde diagnose en logboekregistratie.

Veiligheid voor alles
Op plaatsen waar elke dag veel mensen zijn, is in noodsituaties snelle en begrijpelijke informatie een vereiste. In dergelijke situaties gebruikt men een akoestisch gesproken alarmering middels de OAI. Een OAI maakt deel uit van de brandmeldinstallatie en voldoet aan de geldende nationale en internationale normen en voorschriften.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Doel, gebruik en productstandaard

Doel
Akoestisch gesproken alarmering zorgt er voor dat personen die zich in een gevarenzone bevinden, binnen of buiten een gebouw, snel worden ingelicht en gealarmeerd. Vooraf opgenomen of situatie-specifieke teksten zorgen ervoor dat iedereen hoorbaar de juiste instructies ontvangt, zelfs in meerdere talen. Het belangrijkste doel van het systeem is om de spraakinformatie met perfecte verstaanbaarheid in een noodsituatie over te brengen. 

Uit onderzoek blijkt dat gesproken tekst essentieel is in geval van nood. Paniek of onjuiste reacties worden vermeden, mensen verlaten de gevarenzone op een rustige en ordelijke manier en de snelheid om te ontsnappen via de vluchtroutes neemt toe.

Gebruik
Akoestisch gesproken alarmering wordt gebruikt waar strengere veiligheidseisen gelden. In het algemeen zijn dit gebouwen en ruimten waarin zich veel personen bevinden die niet bekend zijn met de vluchtroutes. Dit geldt o.a. voor winkelcentra, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, verzorgingstehuizen, winkels, scholen, universiteiten, banken, sportfaciliteiten, hotel- en congresgebouwen, kantoorgebouwen, treinstations en luchthavens.

 

Productstandaard EN 54

Waarschuwingssystemen met gesproken woord zijn een belangrijk onderdeel van de algehele veiligheid en het beveiligingsconcept. Daarom moet het systeem beschikbaar en operationeel betrouwbaar zijn zonder mankementen, zoals voorgeschreven in de EN54 norm. Permanente zelfcontrole van het geluidssignaal en de essentiële randapparatuur van het akoestisch gesproken alarmeringssysteem spoort veiligheidsrelevante defecten op en verwijst deze binnen 100 seconden door naar de systeembeheerder.

Concreet betekent dit dat het systeem zichzelf bewaakt vanaf de microfoon via de ingangsmodules en versterkers over alle luidsprekerkabels. Dit geldt ook voor het digitale geheugen van het geluidssignaal voor alarmteksten. De randvoorwaarden die ook worden gecontroleerd zijn onder andere de netspanning, de noodstroomvoorziening en de laadstatus van de batterij. Wanneer een storing in het systeem optreedt, wordt die reproduceerbaar in het systeem opgeslagen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Bekijk ons werk bij Ahoy