Akoestische uitdaging krijg maatwerkoplossing

Client: Trefpuntkerk Broek op Langedijk

Akoestische uitdaging krijg maatwerkoplossing
Kerken en gebedshuizen zorgen qua spraakverstaanbaarheid altijd voor een uitdaging. Naar aanleiding van andere succesvolle projecten in dergelijke omgevingen werd ARK door de Trefpuntkerk in Broek op Langedijk benaderd voor ontwerp en installatie van een systeem waarbij de toehoorders optimaal de diensten kunnen volgen. Na metingen en analyse van de ruimte en de zitposities van de aanwezigen werd een systeem ingericht dat het gesproken woord geconcentreerd richt op oorhoogte. Daarmee wordt het geluid zo gefocust dat er zo min mogelijk weerkaatsing plaatsvindt en de spreiding minimaal is. Galm en echo – karakteristiek voor kerken en gebedshuizen – wordt daarmee vrijwel geëlimineerd. Het geluid komt alleen terecht bij het zittende publiek, niet tegen de muren, vloeren en andere weerkaatsende vlakken.

Streaming
Een extra mogelijkheid biedt de streaming van diensten en bijeenkomsten. Ook degenen die om wat voor reden dan ook niet fysiek bij de dienst aanwezig kunnen zijn, hebben de mogelijkheid om de plechtigheid via een internetverbinding te volgen. Camera’s in verschillende posities registreren wat er gebeurt en wat er gezegd wordt.

Schermen
Ook werden schermen geplaatst waarop zowel de cameraregistratie als tekst en beeld voor de bijeenkomst wordt weergegeven. Uitstekend zichtbaar voor de aanwezigen en een belangrijke ondersteuning voor de inhoud van de samenkomst.

Vragen?

Neem contact met ons op