AV Onderhoudscontract: optimale levensduur en haal meer uit AV apparatuur

Jaarlijks onderhoud zorgt voor een preventieve basis tegen storingen en defecten. Wanneer u een AV Onderhoudscontract afsluit, wordt alle AV-apparatuur eens per jaar onderzocht op kwaliteit en werking. Zo kunt u op een duurzame manier gebruik maken van uw systeem. ARK stelt voor de opdrachtgever een volledige rapportage op, waarin per onderhoudsbeurt per installatie staat wat de geconstateerde afwijkingen, bijzonderheden, uitgevoerde reparaties en bijvoorbeeld vervangen onderdelen zijn. 

Wat betreft onderhoud en service zijn er diverse mogelijkheden, zoals:

1. Onderhoud bestaande apparatuur

Apparatuur geleverd door derden kunnen wij ook in beheer nemen voor onderhoud. Vooraf vindt een 0-meting plaats waarin we de status en conditie van apparatuur in een rapport vastleggen. Dit rapport is adviserend en leidend in het vervolgtraject voor AV-beheer en het verlenen van optimale service. 

2. Preventief onderhoud

Het preventieve onderhoud wordt eenmaal per jaar uitgevoerd en omvat o.a. de volgende werkzaamheden:

  • Het schoonmaken van de geleverde installatie (filters etc)
  • Het functioneel controleren en testen van alle bedieningsapparatuur.
  • Het, waar mogelijk, fysiek controleren van de bekabeling en apparatuur op beschadiging of andere aspecten die het functioneren van het systeem kunnen beïnvloeden.
  • Het controleren van de functionaliteit van het totale systeem in relatie tot (gewijzigde) omgevingsfactoren.
  • Opstellen onderhoudsrapport

3.All-in AV Onderhoudscontract

Inhoudelijk is deze overeenkomst identiek aan preventief onderhoud, echter met als toevoeging dat bij tussentijds optredende storingen of defecten géén voorrijkosten, arbeidsloon en materiaal in rekening worden gebracht. Een serviceovereenkomst betreft vijf jaar en wordt als een totaalpakket ingekocht.  

Vragen?

Neem contact met ons op