Doel
ARK wil een zo klein mogelijke footprint achterlaten door te investeren in duurzame oplossingen van klant tot leverancier. Daarnaast willen we bijdragen aan een maatschappij waar ruimte is voor de menselijke maat. We proberen met onze inzet ondersteuning te geven aan duurzame en sociale initiatieven.

Planet
Reparatie voeren wij bij voorkeur zelf uit en anders wordt defecte apparatuur teruggestuurd ter reparatie aan de leverancier. Retourzendingen bundelen we zoveel mogelijk of stemmen die af op eigen vervoer naar een een project in de buurt, zodat er geen onnodige ritten worden ingezet. Van afgeschreven apparatuur proberen wij onderdelen te hergebruiken voor reparatie.

Daarnaast willen wij onze footprint verminderen door monteurs samen te laten rijden naar projecten, en deze zo efficiënt mogelijk in te plannen op een dag. Storingen proberen wij ook zo veel mogelijk op afstand (digitaal) te verhelpen.

AV afval wordt goed afgevoerd, evenals accu’s en batterijen. Deze worden verzameld om eenmalig te kunnen afvoeren.
Daarnaast zorgen wij voor dagelijkse afvalscheiding:
Piepschuim en plastic
– Papier en karton
– Batterijen en accu afval
– Projectorlampen en projectoren

People
Wij zetten graag specialistische zzp’ers in uit de regio, voor het vergroten van werkgelegenheid. Ook bieden we stageplekken voor de praktijkopleiding van reparateurs en installateurs.

ARK ondersteunt maatschappelijke initiatieven, onder andere bij projecten voor ex-gedetineerden en jeugd/jongeren. Maar ook een aantal sociaal-culturele instellingen sponsoren wij in natura, bijvoorbeeld met audiovisuele aanpassingen en/of oplossingen.

Profit
Wij zijn selectief in de samenwerkingen met leveranciers op het gebied van hun MVO-beleid.
Wij kiezen met voorkeur leveranciers en distributeurs uit die op een milieuvriendelijke wijze bedrijfsvoering najagen, zowel in productkeuze als diensten. Als leidraad gebruiken wij hiervoor de ISO gestelde eisen en voorwaarden.